Εθνικής Αντιστάσεως 73 - Χαλάνδρι 15231 - Τηλ.: +30 210 6755667 & +30 210 6745619 - Fax.: +30 211 1205590 - Email: gicct@cosmotemail.gr
 Αρχή σελίδας » Κατάλογος » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ »
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
    Επιμελητήριο
    Τελευταια Νέα-Ανακοινώσεις
    Υπηρεσίες για Μέλη
    Ελλάδα (Greece)
    Ισραήλ
    Δραστηριότητες
    Ευκαιρίες Εργασίας
    Eπικοινωνία
 Αναλυτικές Πληροφορίες...

   INTERASCO ΑΕ

Αυτή η καταχώρηση έγινε: Τρίτη 21 Ιούνιος, 2016.
   Αναλυτική Περιγραφή

   H Ασφαλιστικη εταιρεία INTERASCO και ο Πρόεδρος της ειναι μέλη του Δ.Σ. του επιμελητηρίου.

Η ασφαλιστική εταιρεία INTERASCO Α.Ε.Γ.Α είναι μέλος του Ομίλου Harel , ενός κορυφαίου ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού Ομίλου, από ιδρύσεώς της τον Οκτώβριο του 2006

. Ο όμιλος Harel στις 31/12/2015 έχει € 41.955.000.000 Επενδυμένα Κεφάλαια € 2.714.000.000 Παραγωγή Ασφαλίστρων, € 1.155.000.000 Ίδια Κεφάλαια και 3.000.000 πελάτες. Η INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. διαθέτει έναν εξαιρετικά ισχυρό ισολογισμό και εταιρική δομή που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Solvency II, ενώ συνεργάζεται με κορυφαίους αντασφαλιστικούς Οργανισμούς. Λειτουργεί σε όλο το φάσμα των ασφαλίσεων κατά ζημιών, με έμφαση στις ασφαλίσεις Υγείας, Οχημάτων, Περιουσίας & Τεχνικών Έργων. Η Interasco Α.Ε.Γ.Α με στοιχεία 31/12/2015 έχει 76.000 περίπου ασφαλιστήρια συμβόλαια ενώ τα κέρδη προ φόρων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. ανέρχονται σε € 2.574.512.