Εθνικής Αντιστάσεως 73 - Χαλάνδρι 15231 - Τηλ.: +30 210 6755667 & +30 210 6745619 - Fax.: +30 211 1205590 - Email: gicct@cosmotemail.gr
 Αρχή σελίδας » Κατάλογος »
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
    Επιμελητήριο
    Τελευταια Νέα-Ανακοινώσεις
    Υπηρεσίες για Μέλη
    Ελλάδα (Greece)
    Ισραήλ
    Δραστηριότητες
    Ευκαιρίες Εργασίας
    Eπικοινωνία
 Αναλυτικές Πληροφορίες...

   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η καταχώρηση έγινε: Τρίτη 12 Ιούνιος, 2018.
   Αναλυτική Περιγραφή

   Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Το Ελληνοισραηλινό Επιμελητήριο Εμπορίου και Τεχνολογίας (Το “Επιμελητήριο”) συλλέγει τα στοιχεία εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία για την επικοινωνία μαζί σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση της έδρας ή κατοικίας σας, τον αριθμό σταθερού και κινητού σας τηλεφώνου, το επάγγελμά σας.

Σκοπός επεξεργασίας:

Ο σκοπός που συλλέγουμε τα ως άνω στοιχεία είναι αποκλειστικά για να επικοινωνούμε τα νέα για τις δράσεις μας, καθώς και να σας παρέχουμε το σχετικό πληροφοριακό υλικό και τις ενημερώσεις του Επιμελητηρίου.

Τόπος και διάρκεια τήρησης:

Τα στοιχεία σας φυλάσσονται ασφαλή στη βάση δεδομένων που τηρούμε στην έδρα του Επιμελητηρίου και τα διατηρούμε για χρονικό διάστημα που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους:

Υπό την προυπόθεση που λάβουμε την έγγραφη συναίνεση σας, το Επιμελητήριο θα κοινοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία σας σε άλλα μέλη του ή σε τρίτους που τυχόν τα έχουν αιτηθεί.

Τα δικαιώματά σας:

Το Επιμελητήριο σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα σας παρέχοντας τη δυνατότητα να:

* αιτηθείτε ενημέρωση για το κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,

* αιτηθείτε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση τους,

* αιτηθείτε τη διαγραφή, τον περιορισμό επεξεργασίας και τη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν και να,

* εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

Επίσης σε κάθε επικοινωνία μας, υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή “ΔΙΑΓΡΑΦΗ”, η οποία οδηγεί στην εύκολη και άμεση διαγραφή σας από τη λήψη περαιτέρω επικοινωνίας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο [ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΤΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ]

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός εύλογης προθεσμίας και πάντως όχι αργότερα του ενός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή έννομη υποχρέωση του Φορέα μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύνασθε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).